Projekt „Aktywni Razem” - styczeń 2019

01.02.2019


 

W styczniu 2019 r. rozpoczął działalność Klub „Aktywni Razem” utworzony w M-GOPS Szubin z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywni Razem”. Przez 12 kolejnych miesięcy 30 mieszkańców gminy Szubin, osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami, uzyska bezpłatne usługi opiekuńcze.

W trakcie pierwszego miesiąca uczestnicy nawiązywali nowe znajomości, rozpoznawali własne sytuacje życiowe, a także ustalali zasady współpracy z kadrą zatrudnioną do realizacji projektu. Zrealizowano warsztaty integracyjne, muzyczno-taneczne oraz umiejętności psychospołecznych. Spotkania zostały dostosowane do potrzeb i możliwości osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. Zajęcia gwarantowały wzrost motywacji do działania, wiary we własne siły, wszechstronny rozwój oraz odkrywanie indywidualnych potencjałów.

Działalność Klubu inaugurowali: Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski, Zastępca Burmistrza Wioletta Borys-Stachowiak, Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Sabaciński oraz Dyrektor M-GOPS Szubin Renata Michalak.

Przy realizacji styczniowych działań M-GOPS Szubin współpracował z Podmiotami Ekonomii Społecznej: Fundacja dla Ciebie (Małe Rudy), Zakład Aktywności Zawodowej (Białe Błota), Stowarzyszenie Get Up (Bydgoszcz), Fundacja Wspierania Edukacji im. ks. St. Staszica (Nakło nad Notecią) oraz uczniami Zespołu Szkół Specjalnych klasy przyspasabiającej do pracy, w ramach zajęć pomoc społeczna wobec osób starszych.

Dostęp do usług społecznych przez 12 miesięcy 2019 roku będzie możliwy m.in. dzięki bezpłatnemu transportowi zapewniającemu dojazd do Klubu osób z miejsc najsłabiej skomunikowanych, np. miejscowości Gąbin lub Wojsławiec. Bus zakupiony w ramach projektu zwiększa mobilność i niezależność uczestników.

Projekt pn. „Aktywni Razem” nr RPKP.09.01.02-04-0009/18 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Tekst: Marzena Mierzwińska, Koordynator projektu „Aktywni Razem”
Foto: Maja Ruta, Opiekun w Klubie „Aktywni Razem”

Udostępniający:
Marzena Mierzwińska
Czas udostępnienia:
01.02.2019
247
Dokument oglądany razy:
« inne aktualności
grp gremek isteyecegin en kaliteli porno filmleri ile sslenmiş acayip bir site olarak tarihe adını yazdıracak olan porno ile beraber byyecekler bu kaderi degiştiremez.