Projekt „Aktywni Razem” - kwiecień 2019

07.05.2019


Przez kolejny miesiąc 30 mieszkańców gminy Szubin, osób niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami, uzyskało bezpłatne usługi opiekuńcze w Klubie „Aktywni Razem” utworzonym w M-GOPS Szubin z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia zdominowały warsztaty antydepresyjne. W trakcie działań z artystą plastykiem uczestnicy mieli możliwość swobody twórczej wypowiedzi przy wykorzystaniu spray’ów. Wielobarwne kolory i dynamika spotkań zachęciły do przełamywania barier, otwarcia na nowe propozycje oraz współpracy w mało licznych zespołach. Drugą formę warsztatów antydepresyjnych stanowiły działania z dźwiękami otoczenia oraz własnym głosem.

W trakcie warsztatów integracyjnych przygotowywano m.in. dekoracje świąteczne, wykonywane przeróżnymi metodami. Na przykład, zajęcia zapoznające z techniką decoupage odbyły się w Muzeum Ziemi Szubińskiej. Wizyta umożliwiła obejrzenie zbiorów muzealnych, w tym również wystawę czasową prezentującą kolekcję jajek pochodzących z różnych państw.

Na następnym spotkaniu integracyjnym, w wyniku wspólnej pracy, uczestnicy zaprojektowali logo Klubu „Aktywni Razem”. Proste, kolorowe prostokąty nawiązują do rozmaitych doświadczeń, a niesymetrycznie umiejscowione litery nadają grafice wieloznacznego wymiaru.

Podczas ostatnich zajęć w kwietniu zorganizowano wizyty w Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie. Uczestnicy poznali zasoby, jakimi dysponują strażacy. Jedna z grup uczestniczyła w pokazie udzielania pomocy przedmedycznej.

Przy realizacji kwietniowych działań M-GOPS Szubin współpracował z Podmiotami Ekonomii Społecznej: Antydepresyjna Fundacja Sztuki (Bydgoszcz), Zakład Aktywizacji Zawodowej (Białe Błota), Fundacja Wspierania Edukacji im. ks. St. Staszica (Nakło nad Notecią).

Dostęp do usług społecznych jest możliwy m.in. dzięki bezpłatnemu transportowi zapewniającemu dojazd do Klubu osób z miejscowości najsłabiej skomunikowanych, np. z Gąbina lub Wojsławca. Bus zakupiony w ramach projektu zwiększa mobilność i niezależność uczestników.

Projekt pn. „Aktywni Razem” nr RPKP.09.01.02-04-0009/18 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Tekst: Marzena Mierzwińska, Koordynator projektu „Aktywni Razem”
Foto: Joanna Latuszek, Opiekun w Klubie „Aktywni Razem”Udostępniający:
Marzena Mierzwińska
Czas udostępnienia:
07.05.2019
189
Dokument oglądany razy:
« inne aktualności
grp gremek isteyecegin en kaliteli porno filmleri ile sslenmiş acayip bir site olarak tarihe adını yazdıracak olan porno ile beraber byyecekler bu kaderi degiştiremez.