Projekt „Aktywni Razem” – czerwiec 2019 r.

05.07.2019


 

Pół roku upływa od powstania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie Klubu „Aktywni Razem”. Innowacyjne działania polegają na organizacji bezpłatnych usług opiekuńczych świadczonych dla 30 osób niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami z terenu całej gminy Szubin.

Po raz pierwszy od rozpoczęcia projektu zorganizowane zostało wydarzenie, podczas którego spotkali się wszyscy uczestnicy Klubu. Zwykle zajęcia realizowane są w dwóch różnych grupach. 12 czerwca 2019 r. nastąpiła integracja podopiecznych Klubu. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący Rady Powiatu w Nakle nad Notecią P. Zbigniew Sabaciński, burmistrz Szubina P. Mariusz Piotrkowski, wiceburmistrz Szubina P. Wioletta Borys-Stachowiak, dyrektor M-GOPS P. Renata Michalak a także członkowie rodzin, przedstawiciele środowiska seniorskiego, uczestnicy WTZ Pelikan Szubin, uczniowie ZSS Szubin klasy przysposabiającej do pracy oraz artyści współpracujących z Klubem: P. Grzegorz Pleszyński (performer, pomysłodawca MiniGalerii przy Klubie „Aktywni Razem”) oraz P. Dymitr Czabański i P. Diana Rusinek (muzycy z zespołu Dubska).

Czerwiec w Klubie „Aktywni Razem” zdominowały warsztaty kulturoznawcze wykraczające poza region pałucki. Po majowych spotkaniach z twórcami ludowymi i zachwycie regionalną sztuką ludową, nadszedł czas szerszego spojrzenia na otaczający świat. Zadanie ułatwiły zajęcia medialne i informacje, w jaki sposób dostrzegać to co wokół nas duże i małe, ciekawe i niepowtarzalne, kolorowe i biało-czarne.

W trakcie pierwszych warsztatów kulturoznawczych o świecie zapoznawano się z historią i kulturą Chin. Była część teoretyczna, jak i praktyczna. Jedzenie pałeczkami okazało się zadaniem możliwym do zrealizowania. Podobnie rzecz miała się z próbami pisania uproszczonych znaków chińskich. Wszelkie bariery łamano ze zdziwieniem, że pozytywne nastawienie ułatwia osiągnięcie celu.

Na kolejnych warsztatach, za sprawą profesora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu uczestnicy zamienili się w studentów. Opowieści o Amerykach, w tym Wyspie Żółwia, oryginalne przedmioty, a nawet smakołyk zachęcały do dyskusji. Zwłaszcza do rozmów o stereotypach. Różnicach, jakie są narzucane w różnorodnych kulturach, a także skutkach, jakie mogą wywoływać.

Podobne zagadnienia podejmowano w czerwcu w jednej z grup w trakcie warsztatów umiejętności psychospołecznych. Pod opieką specjalisty uczono się jak reagować na trudne sytuacje, eliminować stres, pokonywać bariery najbliższego otoczenia.

Wyjątkowym czerwcowym wydarzeniem było wręczenie Medalu Sędziwoja Pałuki z Szubina jednemu z uczestników Klubu. Podczas uroczystości twórcy ludowemu i poecie wyróżnionemu z okazji Dni Szubina i jubileuszu twórczości, towarzyszyli członkowie Klubu „Aktywnie Razem”.

W czerwcu 2019 r. M-GOPS Szubin współpracował z Podmiotami Ekonomii Społecznej: Akademia Umiejętności sp z o.o. (Kruszyn Krajeński), Stowarzyszenie Czasu Kultury (Poznań), Zakład Aktywności Zawodowej (Białe Błota), Fundacja Wspierania Edukacji im. ks. St. Staszica (Nakło nad Notecią).

Dostęp do bezpłatnych usług społecznych jest możliwy dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt pn. „Aktywni Razem” nr RPKP.09.01.02-04-0009/18), Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020. W ramach działalności Klubu uczestnicy uzyskują możliwość korzystania z bezpłatnego transportu.

Tekst: Marzena Mierzwińska, Koordynator projektu „Aktywni Razem”
Foto: Joanna Latuszek, Opiekun w Klubie „Aktywni Razem”


Udostępniający:
Marzena Mierzwińska
Czas udostępnienia:
05.07.2019
81
Dokument oglądany razy:
« inne aktualności
grp gremek isteyecegin en kaliteli porno filmleri ile sslenmiş acayip bir site olarak tarihe adını yazdıracak olan porno ile beraber byyecekler bu kaderi degiştiremez.