Projekt „Aktywni Razem” - wrzesień 2019 r.

02.10.2019


 

Projekt „Aktywni Razem” - wrzesień 2019 r.

Wrzesień 2019 w Klubie „Aktywni Razem”, dofinansowywanym z Funduszy Europejskich, zdominowały spotkania o charakterze terapeutycznym. Działania miały na celu określić, które z form są najskuteczniejsze dla osób niesamodzielnych w grupie osób z niepełnosprawnościami i w starszym wieku. Diagnoza zostanie wykorzystana przy projektowaniu działań Klubu na rok 2020.

Podczas zajęć integracyjnych zaproponowano uczestnikom projektu elementy kinezyterapii (gr. kinesis – ruch). Ćwiczenia indywidualne, parami, grupowe przeprowadzone zostały zarówno na świeżym powietrzu, jak i w OPS. Indywidualne możliwości i kondycję sprawdzano m.in. w trakcie pobytu w miejscowości Małe Rudy, gmina Szubin. Aktywni Razem stanowili pierwszą grupę gości z Szubina, którzy zawitali do lokalnej świetlicy po generalnym remoncie (dofinansowanym z FE). W trakcie zajęć sprawdzano dostępność budynku i zaplecza sportowo-technicznego dla osób z większymi potrzebami, w tym starszych i o ograniczonymi możliwościach ruchowych. Dzięki zaproszeniu Pana sołtysa i jego małżonki do ich gospodarstwa rolnego kinezyterapia została wzbogacona o terapię ze zwierzętami: krowy Charolaise (pochodzenia francuskiego), kuce i psy. Spacer Szlakiem Królewskim, wypróbowanie siłowni zewnętrznej oraz dodatkowe atrakcje zapadły w sercach uczestników. Kinezyterapię uzupełniały warsztaty psychofizyczne, realizowane w grupie osób starszych w budynku OPS, a także zajęcia realizowane w Parku Miejskim w Szubinie przy ul. Nakielskiej (rewitalizacja dofinansowana z FE).

Filmoterapia stanowiła kolejną formę aktywizacji społecznej uczestników projektu. Seans zachęcał do refleksji nad relacjami pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami i ich opiekunami oraz marginalizacji społecznej ze względu na ubóstwo i kolor skóry. Przeżycia bohaterów stanowiły podstawę do dyskusji o więziach społecznych oraz zadaniach, jakie możemy podejmować wobec osób zależnych i siebie nawzajem.

Jak co miesiąc, w trakcie warsztatów integracyjnych dominowała arteterapia, czyli metoda bazująca na sztuce i twórczości. We wrażliwszym dostrzeganiu otoczenia pomagali artyści, w tym członkowie lokalnej grupy Plama’s. Prócz odkrywania głębi świata uczuć, emocji, zadania podejmowane w trakcie zajęć eliminowały napięcia mięśni, uelastyczniały stawy, wzmacniały motorykę małą. Prace prezentowane są w MiniGalerii, na parterze M-GOPS Szubin. Jeden dzień warsztatów kreatywnych miał charakter otwarty. Dzięki gościnności Muzeum Ziemi Szubińskiej, w zajęciach Klubu Aktywni Razem uczestniczyli najstarsi mieszkańcy miasta i osoby z niepełnosprawnościami, spoza projektu.

Szczególnym zaciekawieniem we wrześniu cieszyły się zajęcia zainspirowane przez Zakład Aktywności Zawodowej w Białych Błotach, Podmiot Ekonomii Społecznej, z którym M-GOPS Szubin współpracuje przy realizacji projektu. Dzięki wiedzy i doświadczeniu ZAZ w zakresie animacji czasu wolnego osób z niepełnosprawnościami, w szubińskim Klubie przeprowadzono warsztaty tworzenia mydeł glicerynowych. Eksperymentowano z indywidualnymi kompozycjami zapachowymi, kolorami, formami. Zajęcia dostarczyły bardzo dużo pozytywnych wrażeń i satysfakcji z osiągniętych rezultatów. Najwięcej radości zapewnił konkurs rozpoznawania zapachów koncentratów, które - niby oczywiste i każdemu dobrze znane – niejednej osobie sprawiły miły, drobny kłopot.

Wśród wrześniowych zajęć terapeutycznych nie mogło zabraknąć muzyki. Zaprzyjaźnieni uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pelikan” Szubin wprowadzili w mury Klubu dużo spontaniczności, radości ze spotkania i dźwięków. Dominowała polska muzyka rozrywkowa. Repertuar wzbogacały występy solowe instrumentalne, wykonywane przez podopiecznych WTZ.

Zrozumienie mechanizmów świata przeżyć, emocji, a także relacji międzyludzkich w grupie zdominowanej przez seniorów pomogły zrozumieć warsztaty umiejętności psychospołecznych. Dojrzałość, wiedza, mądrość, synteza myśli, wrażliwość i dostrzeganie spraw najważniejszych – to główne cechy, jakimi wykazali się uczestnicy w trakcie ćwiczeń grupowych i indywidualnych.

- Wysokie zaangażowanie uczestników projektu, bardzo dobra frekwencja, pytania o kontynuację w przyszłym roku i możliwość uzyskania dodatkowego punktu przy rekrutacji za współtworzenie marki „Aktywni Razem” to są widoczne, realne i bardzo satysfakcjonujące wyniki, jakie w chwili obecnej dostrzegamy w innowacyjnych usługach społecznych, realizowanych w formie projektu „Aktywni Razem” przez nasz Ośrodek – podsumowuje dziewiąty miesiąc działalności Klubu dyrektor OPS w Szubinie P. Renata Michalak.

Wrzesień 2019 w Klubie „Aktywni Razem” w M-GOPS Szubin zakończono udziałem w V Forum Seniora, realizowanym w OPS w ramach III Gminnych Dni Seniora. Uczestnicy Klubu po raz pierwszy mieli możliwość wysłuchania prelekcji przygotowanych z myślą o osobach starszych, przyjrzeć się pracy Rady Seniorów Gminy Szubin oraz sprawdzić, w jaki sposób reprezentowane jest środowisko seniorskie.

W trzecim kwartale projektu „Aktywni Razem” zainaugurowano realizację zadania drugiego, adresowanego do opiekunów faktycznych i osób z otoczenia. Indywidualne wsparcie coachingowe i psychologiczne otrzymali opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych. Ponadto, przeprowadzone zostały warsztaty bezpiecznego poruszania po drodze. Wraz z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Szubinie omówione zostały codzienne sytuacje. Przeanalizowanie trudnych doświadczeń pozwoliło poznać skuteczne rozwiązania, gwarantujące dobrą jakość życia i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych.

Przy realizacji wrześniowych warsztatów M-GOPS Szubin współpracował z PES: Fundacja Arka Bydgoszcz (Bydgoszcz), Akademia Umiejętności Sp. z o.o. (Kruszyn Krajeński), Zakład Aktywizacji Zawodowej (Białe Błota).

Projekt pn. „Aktywni Razem” nr RPKP.09.01.02-04-0009/18 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020. Dofinansowanie umożliwia m.in. udział w zajęciach Klubu „Aktywni Razem” osób z miejscowości najsłabiej skomunikowanych z Szubinem.

Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni lub osoby z otoczenia osób niesamodzielnych zainteresowane udziałem w projekcie „Aktywni Razem”, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do kontaktu. Dokumenty zgłoszeniowe udostępnione są w dziale Realizowane projekty/Aktywni Razem.

Tekst: Marzena Mierzwińska, Koordynator projektu „Aktywni Razem”
Foto: Maja Ruta, Opiekun w Klubie „Aktywni Razem”

Udostępniający:
Marzena Mierzwińska
Czas udostępnienia:
02.10.2019
242
Dokument oglądany razy:
« inne aktualności
grp gremek isteyecegin en kaliteli porno filmleri ile sslenmiş acayip bir site olarak tarihe adını yazdıracak olan porno ile beraber byyecekler bu kaderi degiştiremez.