GRUNT TO RODZINA - REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU

09.06.2020


KRYTERIA REKRUTACYJNE:

1. Kryteria obligatoryjne (konieczne do spełnienia)
• oświadczenie kandydata do projektu, że nie był/nie jest uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanym ze środków LSR Stowarzyszenia dla Krajny i Pałuk do roku 2023
• zamieszkiwanie na terenie gminy Szubin (oświadczenie kandydata do projektu)
• zagrożenie wykluczeniem społecznym: korzystanie rodziny ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zaświadczenie z MGOPS w Szubinie)

2. Kryteria punktowe (przemawiające dodatkowo za włączeniem do projektu)

• rodzina niepełna (1 pkt, oświadczenie kandydata, dane MGOPS w Szubinie)
• rodzina wielodzietna (1 pkt, oświadczenie kandydata, dane MGOPS w Szubinie)
• niepełnosprawność w rodzinie (1 pkt, orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenie kandydata, dane MGOPS w Szubinie)
• zamieszkiwanie na terenie wiejskim (1 pkt, oświadczenie kandydata, dane MGOPS w Szubinie)

W przypadku uzyskania przez kandydatów do tej samej liczby punktów, o udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Do projektu zakwalifikowanych zostanie 25 osób (dorośli i dzieci).


Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) wypełnionej karty rekrutacyjnej do dnia 06 lipca 2020r. do godz. 15:00.
Karty rekrutacyjne dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania ww. dokumentów: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie, ul. Kcyńska 34, 89-200 Szubin, pokój nr 25 (biuro projektu) w godz. 8:00 – 15:00


Do pobrania:
1. Karta rekrutacyjna

Kontakt:
Beata Kościanek
tel. 797 719 623
MGOPS Szubin, pokój nr 25 (biuro projektu, w godz. 8:00-15:00)

Projekt „Grunt to rodzina” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

Udostępniający:
Marzena Mierzwińska
Czas udostępnienia:
09.06.2020
2112
Dokument oglądany razy:
« inne aktualności
grp gremek isteyecegin en kaliteli porno filmleri ile sslenmiş acayip bir site olarak tarihe adını yazdıracak olan porno ile beraber byyecekler bu kaderi degiştiremez.